Pioneers of Smart Energy
högforsgst lutakko
högforsgst flag
högforsgst växjö energi
högforsgst munksjöstaden

Energibesparing som kärnverksamhet

HögforsGST är en ledande nordisk leverantör av utrustning och praktisk kunskap inom värmeteknik. Vår kärnverksamhet är energibesparing, ett område där våra senaste innovationer – Hybridvärme och Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH) – bidrar till starkt minskade värmekostnader och stora miljövinster. 

Den 20 juni i år beslutade regeringen att införa ett nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus.
Det globala konsultbolaget AFRY har gjort en detaljerad utvärdering av HögforsGST:s nya inkopplingsprincip med mellankylanslutning (GST MCC).

Nyheter

28.10.2021

Den 20 juni i år beslutade regeringen att införa ett nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Från den 1 oktober är det därför möjligt att söka bidrag ur medel som avsatts speciellt för att säkra effektiv energianvändning i bostäder över hela landet. För många av landets flerbostadshus blir det nu möjligt att göra en energibesparing på 40 procent eller mer genom installation av Hybridvärme – och samtidigt få upp till 50 procent av kostnaden betald genom det nya stödet.

 

19.3.2021
Energimyndigheten har gjort en analys som visar hur man inom Stockholm Exergis fjärrvärmenät skulle kunna uppnå avsevärda energibesparingar genom att sänka returtemperaturen med 5 grader. Vi redovisar nyckeltalen och presenterar en ny kopplingsprincip som utvecklats av Högfors GST. Genom att öka energiuttaget ur den fjärrvärme som används till varmvattencirkulationen sänks fjärrvärmens returtemperatur – med stora energibesparingar som följd.
25.2.2021
Lindbäcks Bygg AB är ett av landets större byggföretag. Tillsammans med ledande forskare har man utvecklat ett byggsystem baserat på trä från de norrländska skogarna. Varje vecka levererar företaget cirka 2 000 kvadratmeter nyckelfärdig bostadsyta i industriellt producerade moduler som sedan lyfts i position på byggplatsen. Ett aktuellt projekt är Esplanaden i Spånga – ett höghus i trä där planering och installation av värme och ventilation har kunnat effektiviseras avsevärt genom en helhetslösning från HögforsGST.