Fjärrvärmecentral för värmepumpsinstallationer

Fjärrvärmecentral för värmepumpsinstallationer

Fjärrvärmecentral för värmepumpsinstallationer

En unik typ av fjärrvärmecentral för värmepumpsinstallationer. Fungerar med alla typer av alternativa energikällor.

Med en hybrid fjärrvärmecentral kan man nu koppla samman olika energikällor utan risk för kostsamma systemfel. Dessutom kan energin utnyttjas till både uppvärmning och varmvatten och ingen beredare behövs för varmvattnet. En bufferttank räcker. Enkel installation, anslut tillopp och retur så sköter Hybridcentralen resten Låg returtemperatur ger låga flöden och därmed låg flödestaxa. Styrsystemet levereras prefabricerat och testat på fabrik. Det kan sättas i drift snabbt och enkelt och kommunicerar med de flesta styrsystem på marknaden via Modbus TCP. Därför kan det lätt anpassas till nya miljö- och effektivitetskrav samt till nya energikällor.

Läs mer