högforsgst district heating
News

Nyheter

28.10.2021

Den 20 juni i år beslutade regeringen att införa ett nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus. Från den 1 oktober är det därför möjligt att söka bidrag ur medel som avsatts speciellt för att säkra effektiv energianvändning i bostäder över hela landet. För många av landets flerbostadshus blir det nu möjligt att göra en energibesparing på 40 procent eller mer genom installation av Hybridvärme – och samtidigt få upp till 50 procent av kostnaden betald genom det nya stödet.

 

19.3.2021
Energimyndigheten har gjort en analys som visar hur man inom Stockholm Exergis fjärrvärmenät skulle kunna uppnå avsevärda energibesparingar genom att sänka returtemperaturen med 5 grader. Vi redovisar nyckeltalen och presenterar en ny kopplingsprincip som utvecklats av Högfors GST. Genom att öka energiuttaget ur den fjärrvärme som används till varmvattencirkulationen sänks fjärrvärmens returtemperatur – med stora energibesparingar som följd.
25.2.2021
Lindbäcks Bygg AB är ett av landets större byggföretag. Tillsammans med ledande forskare har man utvecklat ett byggsystem baserat på trä från de norrländska skogarna. Varje vecka levererar företaget cirka 2 000 kvadratmeter nyckelfärdig bostadsyta i industriellt producerade moduler som sedan lyfts i position på byggplatsen. Ett aktuellt projekt är Esplanaden i Spånga – ett höghus i trä där planering och installation av värme och ventilation har kunnat effektiviseras avsevärt genom en helhetslösning från HögforsGST.
5.12.2020
HögforsGST har utvecklat en ny anslutning för fjärrvärmecentraler, den skiljer sig från andra vanliga kopplingsprinciper. MCC-anslutningen förbättrar Delta T, vilket innebär att den nya fjärrvärmecentralen är betydligt mer energieffektiv än de befintliga. Antti Hartman, VD för HögforsGST, berättar mer detaljerat om den nya fjärrvärmeinnovationen.
2.12.2020

Det globala konsultbolaget AFRY har gjort en detaljerad utvärdering av HögforsGST:s nya inkopplingsprincip med mellankylanslutning (GST MCC). I princip innebär GST MCC att  energin i VVC returen utnyttjas för uppvärmning av fastigheten. Därmed kan den primära returtemperaturen sänkas.

 

17.11.2020
HögforsGST Oy, som tillverkar intelligenta värmelösningar och system, har gjort en investering i Bithouse, ett hårdvaru- och mjukvaruutvecklingsföretag baserat i Tammerfors. Investeringen är en naturlig fortsättning på samarbetet mellan HögforsGSTs programvaruutvecklingsteam och Bithouse Oy, som bland annat har fokuserat på utvecklingen av HögforsGSTs Fiksu smarta styrsystem.
1.10.2020
Idag har fjärrvärmen gjort ett segertåg över världen. Miljöhänsyn och en ökad urbanisering är några av drivkrafterna bakom den utvecklingen. Under årens lopp har fjärrvärmen effektiviserats, men grundprincipen är densamma: Värmen produceras i en centralt belägen anläggning och distribueras via ett ledningsnät till ett stort antal användare.
1.10.2020
Under hösten startar en stor renovering av Kv. Citrinen Bärnstenen på Nydala området i Växjö. Det är 96 lägenheter som skall renoveras med stambyte för vatten och avlopp, även fasader och fönster skall bytas. När detta görs passar men på att även installera Hybridvärme med frånluftsåtervinning.
1.10.2020
Byggprojektet av den nya anläggningen, startade i april 2019 och är nu färdig. HögforsGSTs produktionsanläggning i Leppävirta utökar sin yta med över 3000 kvadratmeter, vilket möjliggör ökad produktion och ökade investeringar i energieffektivitetsteknik.
1.10.2020
Den nya tekniken bygger på återanvändning av den varma frånluft som annars ventileras ut ur fastigheten. Nu blir denna luft en resurs som ger drastiska energibesparingar.

Blogg