Ledare inom smart värmeteknik
högforsgst lutakko
högforsgst flag
högforsgst växjö energi
högforsgst munksjöstaden

Energibesparing som kärnverksamhet

HögforsGST är en ledande nordisk leverantör av utrustning och praktisk kunskap inom värmeteknik. Vår kärnverksamhet är energibesparing, ett område där våra senaste innovationer – Hybridvärme och Fjärde Generationens Fjärrvärme (4GDH) – bidrar till starkt minskade värmekostnader och stora miljövinster. 

En unik typ av fjärrvärmecentral för värmepumpsinstallationer. Fungerar med alla typer av alternativa energikällor.
Det globala konsultbolaget AFRY har gjort en detaljerad utvärdering av HögforsGST:s nya inkopplingsprincip med mellankylanslutning (GST MCC).

Nyheter

14.12.2021
En unik typ av fjärrvärmecentral för värmepumpsinstallationer. Fungerar med alla typer av alternativa energikällor.
28.10.2021

Hybridvärme gör det möjligt för många flerbostadshus att sänka energiförbrukningen rejält. Utvärderingar av de drygt 160 installationer vi har gjort hittills visar att energibesparingen ofta blir 40 procent eller mer. Investeringen i Hybridvärme betalar sig på 7–10 år. Under systemets återstående livslängd på cirka 25 år är de kraftigt minskade uppvärmningskostnaderna en ren nettobesparing!

 

19.3.2021
Energimyndigheten har gjort en analys som visar hur man inom Stockholm Exergis fjärrvärmenät skulle kunna uppnå avsevärda energibesparingar genom att sänka returtemperaturen med 5 grader. Vi redovisar nyckeltalen och presenterar en ny kopplingsprincip som utvecklats av Högfors GST. Genom att öka energiuttaget ur den fjärrvärme som används till varmvattencirkulationen sänks fjärrvärmens returtemperatur – med stora energibesparingar som följd.