högforsgst hybridheat avainlippu

HögforsGST suosii suomalaista – ”Tässä tilanteessa kotimaiset tavarantoimittajat ovat elintärkeitä”

Suomessa toimivat yritykset ostavat vuosittain tuotteita ja palveluita noin 190 miljardilla eurolla. Reilut 70 prosenttia ostoista on kotimaisia. Valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että yritysten tulisi tehdä ostot pääasiassa Suomesta. HögforsGST käyttää toiminnassaan pääosin kotimaisia tavarantoimittajia ja alihankkijoita.

Yritysten tekemillä ostoilla on suuri vaikutus kansantalouteemme ja hyvinvointiimme.

”Yritysten ostopäätösten valta on merkittävä. Tällä hetkellä yritykset ostavat kotimaisia tuotteita ja palveluita noin 140 miljardilla eurolla vuosittain, joten kasvuvaraa on”, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Kuluttajat ovat hyvin kiinnostuneita siitä, mitkä asiat painavat yritysten vaakakupissa, kun ne tekevät ostopäätöksiä. Suomalaisen Työn Liiton tutkimusten mukaan suomalaisista kuluttajista yli 80 prosenttia on sitä mieltä, että yritysten tulisi hankkia tuotteet ja palvelut pääasiassa Suomesta. Suomalaisten mielestä yritysten tulisi myös viestiä avoimesti siitä, jos tuotteet ja palvelut on hankittu Suomesta.

Tuotteiden valmistusmaan lisäksi suomalaisia kiinnostaa yritysten alihankintaketjun kotimaisuus. Kolme neljästä suomalaisesta sanoo, että kotimainen alihankintaketju vaikuttaa omaan ostopäätökseen vähintään jonkin verran.

Ostajille teetetyn tutkimuksen mukaan yritykset kiinnittävät ostopäätöksissään huomiota laadun ja hinnan lisäksi myös tarjoajan vastuullisuuteen ja siihen, työllistääkö yritys Suomessa.

HögforsGST on tarkka ostojen kotimaisuudesta

”Omissa ostopäätöksissämme olemme tarkkoja tuotteiden ja palveluiden kotimaisuudesta. Vuosittaisista hankinnoistamme valtaosa on peräisin Suomesta. Tässä tilanteessa, kun kansainväliset toimitusketjut ovat koronapandemian vuoksi uhattuna, kotimaiset tavarantoimittajat ovat meille elintärkeitä. Iso osa tuotteissamme käytettävistä komponenteista tulee Suomesta ja kotimaisen työn osuus on suuri, joten olemme pystyneet jatkamaan tuotantoa jotakuinkin häiriöittä, HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman kertoo. 

”Avainlippu-merkillä haluamme kertoa kotimaisuudestamme ja siitä, että meille on tärkeää työllistää Suomessa”, Hartman jatkaa. ”Työllistämme tällä hetkellä noin 130 henkilöä ja kysyntä energiaa säästäville lämmitys- ja jäähdytysratkaisuille on selkeässä kasvussa. Koronasta huolimatta tulevaisuuden näkymät ovat siis positiiviset.

HögforsGST:llä on Avainlippu osoituksena suomalaisesta työstä ja Suomessa valmistetuista tuotteista.

”Ostamalla kotimaisia tuotteita ja palveluita tuetaan kotimaista yrittäjyyttä, luodaan uusia työpaikkoja ja kasvatetaan verotuloja Suomeen. Näillä varoilla katetaan hyvinvointimme kustannuksia. Avainlippu-tuotteen tai -palvelun valinta on arvovalinta”, toimitusjohtaja Lausala sanoo.

 

HögforsGST Oy on suomalainen, korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. Henkilöstöllämme on vuosikymmenien LVI-alan kokemus hankinnan, valmistuksen sekä myynnin ja markkinoinnin osa-alueilta Euroopassa ja Aasiassa. Valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa Leppävirran tehtaallamme, missä myös pääkonttorimme sijaitsee. Yrityksellämme on kattava myyntiverkosto ympäri Suomea sekä tytäryhtiöt Ruotsissa ja Norjassa. Merkittävä osuus liikevaihdostamme tulee viennistä.

 

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja suomalaisomisteisen yrityksen täällä tuottamalle palvelulle. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4100 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. www.avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalainen työ menestyy ja sen arvostus kasvaa. Liitto hallinnoi kotimaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi

Antti Hartman
Toimitusjohtaja
Phone
+358 400 738 325
antti.hartman@hogforsgst.com